uppsagning-pga-arbetsbrist-mall.png

Uppsägning på grund av arbetsbrist

– mall för korrekta uppsägningar

Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist. Hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta ett juridiskt korrekt uppsägningsbesked vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist måste vara skriftligt. Något krav på underrättelse före uppsägningen finns inte. Beskedet måste innehålla vissa upplysningar. I den här mallen finns de upplysningar till den anställde som lagen kräver ska finnas i ett uppsägningsbesked.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av uppsägningsbeskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Lite mer om uppsägning på grund av arbetsbrist

  Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen uppkommer arbetsbrist. Detta avgör du ensam. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning.

  Processen att säga upp vid arbetsbrist inleds med MBL-förhandlingar. Du som arbetsgivare ska på eget initiativ inleda förhandlingar med den kollektivavtalsbärande fackföreningen. Har företaget inte tecknat något kollektivavtal är du som arbetsgivare skyldig att inleda förhandlingar med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs av driftsinskränkningarna. För anställda som inte är fackligt anslutna behöver någon förhandling inte hållas.

  Följande uppgifter måste finnas med i uppsägningsbeskedet:

  • Den anställdes namn.
  • Dagen för anställningens upphörande.
  • Att orsaken till uppsägningen är arbetsbrist.
  • Om den anställde har företrädesrätt till återanställning, och att han eller hon i sådant fall måste göra anspråk på företrädesrätten. (För företrädesrätt krävs att den anställde varit anställd hos arbetsgivaren under mer än tolv månader de senaste tre åren före uppsägningen.)
  • Information om hur den anställde ska bete sig om denne vill få beskedet om uppsägning ogiltigförklarat i domstol eller begära skadestånd.

   

  I beskedet bör du även skriva in

  • uppsägningstidens längd
  • när anställningen kommer att upphöra
  • vem som är företagets kontaktperson i den här frågan.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »