utvecklingssamtal-mall.png

Utvecklingssamtal

– mall för arbetsgivare och chefer

Denna mall för utvecklingssamtal och den hjälptext som följer med är ett bra stöd för arbetsgivare och chefer som vill ha struktur på sina utvecklingssamtal.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Ett utvecklingssamtal är ett samtal mellan chefen och medarbetaren som syftar till att utveckla såväl medarbetare som verksamheten, bland annat genom att göra företagets mål gemensamma för samtliga medarbetare. Men också genom att göra medarbetarens mål tydliga för arbetsgivaren. Den här mallen och den hjälptext som följer med är ett bra stöd för dig som vill ha struktur på dina utvecklingssamtal.

  Lite mer om utvecklingssamtal

  För att både du och medarbetaren ska kunna genomföra ett strukturerat samtal är det en god idé att både du och medarbetaren förbereder er.
  Ett sätt att förbereda medarbetaren är att dela ut en stödlista inför samtalet, där medarbetaren själv kan utvärdera sin situation redan före samtalet.

  Exempel på hur en stödlista till medarbetaren kan se ut:

  • Vad har gått bra/mindre bra under året?
  • Trivs du i din roll på arbetsplatsen?
  • Vad uppskattar du mest i ditt arbete?
  • Vilka hinder upplever du?
  • Kan arbetsorganisationen eller rutinerna förbättras?
  • Hur fungerar relationen mellan din chef och dig?
  • Vilka förväntningar har du på din chef och vice versa?
  • Hur tycker du att samarbetet med kolleger/andra avdelningar fungerar?
  • Motsvarar din kompetens dina arbetsuppgifter?
  • Inom vilka områden behöver du öka din kompetens?
  • Hur ser du på din egen utveckling på både kort och lång sikt?
  • Hur ser företagets utveckling och behov ut på kort och lång sikt?


  För dig som chef kan det också vara bra att vara förberedd, inte minst måste du till skillnad från medarbetaren även ha förberett det praktiska innan utvecklingssamtalet kan genomföras. Men hjälp av checklistan nedan kan du få tips om hur du kan ge samtalet en viss struktur och trygghet.

  • Avsätt tillräckligt med tid för varje samtal
  • Bestäm och boka lokal
  • Ta fram de frågor som du vill ta upp för diskussion
  • Bjud in medarbetarna till samtal och ge dem din stödlista
  • Gå igenom utvecklingsplaner från de föregående samtalen
  • Stäm av om och hur de tidigare målen har uppnåtts
  • Förbered och skriv ned den feedback som du vill ge medarbetaren under samtalet


  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »