vd-avtal.png

VD-avtal

– mall för VD-avtal

Den här mallen bygger på de villkor som normalt finns i VD-avtal i mindre och medelstora företag. En VD omfattas normalt inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Därför kan ett vd-avtal skilja sig mycket från ett vanligt anställningsavtal, och gör så ofta.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Den här mallen bygger på de villkor som normalt finns i VD-avtal i mindre och medelstora företag. En VD omfattas normalt inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Därför kan ett vd-avtal skilja sig mycket från ett vanligt anställningsavtal, och gör så ofta.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett vd-avtal och vilka uppgifter det bör innehålla.

  Lite mer om VD-avtal

  En vd är anställd av företaget men omfattas normalt inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Därför kan ett vd-avtal skilja sig mycket från ett vanligt anställningsavtal, och gör så ofta.

  Arbetsgivaren och vd får i princip komma överens om de villkor de önskar för anställningen. Det finns dock några bestämmelser som gäller även här, bland annat semesterlagen och sjuklönelagen. Och precis som för andra avtal gäller avtalslagen, som bland annat innehåller bestämmelser om orimliga avtalsvillkor.

  En av huvudpunkterna i avtalet är den kontanta månadslönen. Denna kan regleras med vissa intervall, vanligen en gång per år. Regleringen kan ske

  • enligt en indexklausul i avtalet
  • efter en diskussion med styrelsen eller ordföranden (löneförhandling)
  • enligt någon annan modell, t ex utifrån löneutvecklingen för tjänstemän på jämförbar nivå.

  Vid sidan om den kontanta lönen förekommer ofta ett antal andra förmåner. Främst är det olika former av vinstdelning/bonus. Men vd kan även få teckna aktier genom konvertibler eller optioner. Bilförmån brukar man reglera i en särskild punkt (se längre fram).

  Det är vanligt med någon form av pensionslösning, ofta genom en pensionsförsäkring. Tidigare var förmånsbaserade pensionslösningar ganska dominerande. I dessa fall vet försäkringstagaren hur stor pensionsförmånen kommer att bli. I dag väljer man ofta någon premiebaserad modell där bolaget betalar premierna, normalt en viss procent av lönen, medan vd bestämmer hur pensionspremien fonderas. Här vet man alltså inte hur stor pensionsförmånen kommer att bli, bara hur mycket som kommer att betalas in i form av premier.

  Villkoren för pensionslösningen bör finnas med i avtalet. Antingen specificerar man hur stor pensionsförmånen kommer att bli (förmånsbaserad lösning) eller hur stora pensionsavsättningar arbetsgivaren ska göra (premiebaserad lösning). I mindre och medelstora företag väljer man ofta att följa den förmånsbaserade eller den premiebaserade ITP-planen. Då anger man detta i avtalet.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »