Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

 Stockholmsbyrån m&m ekonomi var tidigt ute med att jobba digitalt med kundernas bokslut och årsredovisningar. Sedan några år upprättar man enbart digitala bokslut och ser många fördelar med det.

Publicerad:

Byråledare Malin Wisén, som driver m&m tillsammans med Maria Larsson, berättar att man länge gjort digitala avstämningar och att det därför kändes naturligt att övergå till att även upprätta boksluten digitalt när denna möjlighet öppnades i Björn Lundéns bokslutsprogram.
 – Vi jobbar egentligen på samma sätt med bokslut som vi alltid gjort vad ­gäller dokumentationen, skillnaden är att vi nu sparar alla dokument digitalt i bokslutsprogrammet. En stor vinst med det är att samtliga underlag alltid finns tillgängliga om man behöver titta på tidigare bokslut, menar Malin.
 På m&m har man kunnat konstatera en väsentligt minskad papperskonsumtion nu när bokslutspärmarna i hyllorna ersatts av lagrade filer i BL Bokslut. Malin poängterar att miljöaspekten är viktig för henne och hennes kollegor, så den utvecklingen känns bra.
 Redovisningsbranschen har liksom övriga näringslivet haft restriktioner att förhålla sig till sedan coronautbrottet i mars 2020, något som synliggjort ytterligare fördelar med ett digitalt arbetssätt.
 – Möjligheten att jobba var man vill, som det digitaliserade bokslutsarbetet innebär, är ovärderlig för oss. Det har varit extra tydligt nu i och med Covid -19 då vi uppmanats att jobba hemifrån. Framför allt tycker många kunder att det är toppen att vi kan lösa allt smidigt på distans, berättar Malin.


 – ... vi slipper jaga påskrifter, OCH har numera även möjlighet att i realtid följa status på inlämnade årsredovisningar.


Även när det kommer till arbetet med årsredovisningen upplever Malin Wisén att det tekniska språng som Björn Lundén tagit med BL Bokslut lyft byråns arbetsprocess. Sedan några år har det varit möjligt att lämna årsredovisningen digitalt men nu kan den även signeras och följas upp digitalt.
 – Det handlar inte bara om att vi slipper jaga påskrifter, vi har numera även möjlighet att i realtid följa status på inlämnade årsredovisningar, förklarar Malin.

Trots alla fördelar med att jobba digitaliserat med bokslutsarbetet är det långt ifrån alla som gör det. Förklaringen kanske är så enkel och universell som Malin Wisén tror; att de som har jobbat ett tag med något har svårt att se varför man ska ändra på något som fungerat så bra i alla år.
Malin Wisén och Maria Larsson, grundare av redovisningsbyrån m&m Ekonomi.
Foto: Marit Solblad

Om m&m Ekonomi

  • Bildades år 2000 av Maria Larsson och Malin Wisén och är i dag 18 medarbetare.

  • Med kontor i centrala Stockholm har det naturligt blivit att m&m har många ­kunder inom konsultverksamheter, restaurang och ­andra tjänsteföretag.

  • Har som ambition att följa med i den digitala utvecklingen och ­förenkla processer inom redovisningen. Ägarna Maria och Malin är övertygade om att rådgivningen blir en mer central roll för alla på byrån och istället för att producera bokföring kommer man kunna frigöra tid för att arbeta mer proaktivt mot ­kunderna med ekonomistyrning och rådgivning.

  • Använder Björn Lundéns Helhetslösning för redovisningsbyråer där boksluts­programmet BL Bokslut ingår.