Kravet på minsta aktiekapital har sänkts i omgångar, från 100 000 kr ner till 25 000 kr som gäller numera. Men regelverket kring kontrollbalansräkning och tvångslikvidation vid kapitalbrist är i princip oförändrat och innebär att många aktiebolag har kapitalbrist redan dag 1. En utredning ser nu över den här frågan och min förhoppning är att man skrotar kontrollbalansräkningen och hittar ett bättre system. 

Publicerad: 2023-02-20

Reglerna om kontrollbalansräkning och tvångslikvidation vid kapitalbrist har ju verkligen kommit i fokus sedan aktiekapitalsänkningen (minsta tillåtna aktiekapital) till 25 000 kr. Vart och vartannat bolag har ju kapitalbrist redan samma dag man startat som det ser ut idag – efter betalda bolagsbildningskostnader och de första inköpen har man säkert hunnit förbruka 12 501 kronor eller mer. Och då hamnar man i kapitalbrist och i regelverket om kontrollbalansräkning och tvångslikvidation. Inte ett passande system vid låga aktiekapital – ja, i mina ögon inget bra system överhuvudtaget utan bättre metoder för skydd för aktiebolagets intressenter måste finnas.

Sedan en tid finns ett utredningsdirektiv om ett flertal högaktuella områden och efterlängtade genomlysningar av ett flertal viktiga frågor. Ett av dessa är reglerna om kontrollbalansräkning och tvångslikvidation i aktiebolag.

Utredaren har i uppdrag att analysera för- och nackdelar med reglerna om tvångslikvidation och kontrollbalansräkning vid kapitalbrist i aktiebolag. Och förstås föreslå de författningsändringar som behövs för ett förbättrat system.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast 22 juni 2023.


Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén

ulf.svensson@bjornlunden.se, 070-444 90 43


Ulf Bokelund Svensson är vd för Björn Lundén AB och är en av landets främsta skatteexperter. Han har skrivit fler än tjugo böcker om företagsbeskattning och utbildar årligen tusentals deltagare vid kurser och seminarier inom moms och beskattning. Björn Lundén AB är ett kunskaps- och programvaruföretag med över 100 anställda som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.