Ackumulerade överavskrivningar

Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna.

Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än vad som är
företagsekonomiskt motiverat. Skillnaden mellan tillgångarnas
skattemässiga restvärde och tillgångarnas redovisade värde redovisas
öppet som en kreditpost under obeskattade reserver i balansräkningen.
Posten kallas Ackumulerade överavskrivningar.

Ackumulerade överavskrivningar =
tillgångarnas redovisade värde – tillgångarnas skattemässiga restvärde

Om den ackumulerade överavskrivningen enligt årets beräkning
blir högre än den som finns uppbokad från föregående år får du öka
den ackumulerade avskrivningen [2150] med mellanskillnaden.
Företaget får därmed en kostnad [8850] motsvarande årets ökning
av den ackumulerade överavskrivningen.

Blir årets beräknade ackumulerade överavskrivning däremot lägre än
den som finns uppbokad från föregående år måste du återföra skillnaden
till beskattning, dvs du minskar de ackumulerade överavskrivningarna
[2150] och bokför motsvarande belopp som en intäkt [8850].

Observera att företaget inte får ha ett lägre redovisat värde på
tillgångarna än det skattemässiga värdet, dvs företaget får inte göra
en underavskrivning. Så kan bli fallet om företaget väljer att ha en
kortare avskrivningstid än fem år på flertalet av företagets maskiner
och inventarier. Om detta inträffar gäller särskilda regler för att
företaget inte ska förlora rätten att använda räkenskapsenlig
avskrivning.

Ordlista - Vad är ackumulerade överavskrivningar? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är ackumulerade överavskrivningar? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är ackumulerade överavskrivningar? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.