Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Den handling som styrker äganderätten till aktien kallas aktiebrev.

En aktie ger bl a rätt till utdelning, rösträtt vid bolagsstämman samt del i tillgångarna om bolaget likvideras.

Aktier kan ha olika röstvärde. Normalt har A-aktier högre röstvärde än övriga (B- och C-aktier). Man skiljer också mellan stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna har vanligen företräde vid aktieutdelning.

Det finns ett antal metoder för aktievärdering, t ex substansvärdemetoden och avkastningsvärdemetoden. Värderingsmetoderna används främst vid värdering av onoterade aktier, t ex aktier i fåmansföretag, men även vid ekonomiska analyser av marknadsnoterade företag (men oavsett vad denna analys visar framgår marknadsvärdet på marknadsnoterade aktier av den aktuella börskursen).

Ordlista - Vad är egentligen en aktie? En snabblektion. - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är egentligen en aktie? En snabblektion. - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är egentligen en aktie? En snabblektion. - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.