Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över vilka som äger aktierna i ett aktiebolag. Det är aktiebolagets styrelse som ansvarar för att det finns en aktiebok.

Aktieboken ska innehålla uppgift om:

  • Vilket slag aktien tillhör (om det finns aktier av olika slag i bolaget)
  • Varje akties nummer
  • Aktieägarnas namn, adress, person- eller organisationsnummer eller annat identifieringsnummer
  • Eventuella aktiebrevsom har utfärdats
  • Ifall aktierna omfattas av ett förbehåll som inskränker aktiernas överlåtbarhet.

Aktieböcker som upprättats före 1 juli 2006 kan sakna uppgifter om aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktierna omfattas av ett överlåtelseförbehåll.

Aktieboken är offentlig

Aktieboken är offentlig, men behöver inte skickas ut gratis till den som begär det. Kravet på tillgänglighet anses uppfyllt om den intresserade exempelvis får läsa förteckningen på en bildskärm. Styrelsen är inte heller skyldig att hålla aktieboken tillgänglig på bolagsstämmorna.

Behöver inte vara en bok

Aktieboken behöver inte bestå av en inbunden bok. Det räcker med ett lösblads- eller kortsystem. Aktieförteckning vore därför en bättre benämning än aktiebok. Om aktierna byter ägare måste ändringarna göras tydligt och på ett sådant sätt att man kan följa ändringarna. Aktieboken kan föras i dator. I så fall är aktieboken ett personregister enligt GDPR.

I ett litet aktiebolag med en eller ett fåtal aktieägare blir aktieboken mera en formalitet. Det räcker med ett dokument som du sätter in i den pärm där du har dina bolagspapper.

Om aktiebolaget saknar aktiebok

Den som låter bli att föra aktiebok eller vägrar att lämna ut den, kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Det är styrelsens ansvar att se till att det förs aktiebok.

Ansvaret att föra aktiebok omfattar även äldre aktieböcker. Aktieboken
ska bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.

Du kan läsa mer om aktiebok, aktiebrev och allt annat som har med aktiebolag att göra i vår bok Eget aktiebolag »

Ordlista - Ordförklaring för aktiebok - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för aktiebok - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för aktiebok - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.