Aktiebolag (AB)

Företagsform. Ett aktiebolag är en självständig juridisk person, vilket innebär att det är bolaget – inte ägarna – som är bundet av avtal och som ska betala alla skulder. Därför riskerar aktieägarna normalt inte att förlora mer än det satsade aktiekapitalet om företaget inte kan betala skulderna.

Det finns privata aktiebolag och publika aktiebolag. De privata bolagen måste ha minst 50 000 kr i registrerat aktiekapital. Publika bolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är endast publika bolag som får erbjuda allmänheten att köpa aktier i bolaget.

Enligt reglerna i aktiebolagslagen bildas ett aktiebolag av en eller flera stiftare. Stiftarna ska upprätta en stiftelseurkund som bland annat ska innehålla förslag till bolagsordning. Där ska det framgå hur stort aktiekapital bolaget ska ha.

Aktieägarna måste betala in aktiekapitalet innan bolaget kan registreras. Aktiekapitalet måste inte bestå av kontanta medel utan kan tillskjutas i form av apportegendom.

Beslut om bildandet av ett aktiebolag fattas på en konstituerande bolagsstämma.

Aktiebolaget registreras i aktiebolagsregistret som förs av Bolagsverket.

Ordlista - Ordförklaring för aktiebolag (AB) - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för aktiebolag (AB) - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för aktiebolag (AB) - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.