Anbud

Anbud är erbjudande om att ingå ett avtal. Kallas även offert.

Anbudet kan vara skriftligt, muntligt eller framgå av ett konkludent handlande.

Ett anbud kan bestå av:

• Ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst (försäljningsanbud/offert).

• En beställning av en vara eller en tjänst till ett visst pris och på vissa villkor, utan föregående erbjudande (inköpsanbud).

Ett anbud blir bindande för den som lämnar anbudet i samma ögonblick som det når fram till mottagaren. Denna bundenhet är ensidig på det sättet att mottagaren inte blir bunden av det eventuellt kommande avtalet förrän han lämnat ett antagande svar på anbudet – en accept.

Ordlista - Ordförklaring för anbud - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för anbud - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för anbud - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.