Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde är en skatte- och redovisningsterm som används för bland annat beräkning av kapitalvinst. Ibland ser man att begreppet anskaffningsutgift används synonymt med anskaffningsvärde. 

I balansräkningen tar man upp tillgångarna till just anskaffningsvärdet. 

Förvärvade tillgångar

När du beräknar anskaffningsvärdet för en tillgång som företaget har förvärvat (köpt, bytt in mm) ska du till inköpspriset lägga utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Det kan vara utgifter för t ex installation, tull, lagfart och konsulttjänster.

Egentillverkade tillgångar

I anskaffningsvärdet för egentillverkade tillgångar får även en skälig andel av de indirekta kostnaderna räknas med. Med indirekta kostnader menas sådana kostnader som inte direkt kan hänföras till tillverkningen av en tillgång. Pålägget för de indirekta kostnaderna ska motsvara den andel av de indirekta tillverkningskostnaderna som anses höra till det arbete som lagts ned till och med balansdagen.

Vid beräkningen av anskaffningsvärdet ska du räkna in följande
utgifter:

  • inköpspriset för material,
  • utgifter för lön (inklusive arbetsgivaravgifter) till anställda och
  • utgifter för inhyrd personal som arbetar med att tillverka tillgången,
  • utgifter för legoarbeten och underentreprenörer, och
  • utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet såsom utgifter för frakt, tull, konsulttjänster och transportavgifter.

Du kan läsa mer om anskaffningsvärde i boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 » 

Ordlista - Anskaffningsvärde, vad är det? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Anskaffningsvärde, vad är det? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Anskaffningsvärde, vad är det? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.