Arv

Fördelning av en avliden persons tillgångar enligt den legala arvsordningen (ärvdabalken).

Enligt den legala arvsordningen delas släktingar till den avlidne in i olika arvsklasser för att avgöra vem som har rätt till arv. Reglerna innebär grovt sett att nära släktingar ärver före mindre närstående, och att vänner och avlägsna släktingar inte har någon arvsrätt alls.

En efterlevandes make ingår inte i någon arvsklass men har rätt till arv före de flesta av den avlidnes arvingar. Efterlevandes make ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att maken bestämmer över tillgångarna. Den först avlidnes arvingar har rätt till sitt arv när den efterlevande maken avlider.

I den första arvsklassen ingår endast den avlidnes barn och deras avkomlingar.

Arvingarna i den andra arvsklassen har endast rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och deras barn (dvs den avlidnes syskon). Syskonen har dock bara rätt till arv om någon av föräldrarna är avliden.

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (fastrar, farbröder, mostrar, morbröder).

Ordlista - Ordförklaring för arv - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för arv - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för arv - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.