Avsättning

En avsättning är en speciell post i balansräkningen.

Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara

• säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt

• ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias.

Företaget kan göra avsättningar för exempelvis

• pensioner

• latenta och/eller tvistiga skatter

• tvistiga skulder

• avgångsvederlag

• garantiåtaganden.

I årsredovisningslagen finns inget krav på uppdelning av avsättningarna i kortfristiga och långfristiga. De flesta avsättningar är dock från början långfristiga. Ju närmare betalningstidpunkten man kommer, desto säkrare kan beloppet och betalningstidpunkten fastställas vilket innebär att delposten ska klassificeras som en vanlig skuld istället för en avsättning.

Ordlista - Vad är avsättning? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är avsättning? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är avsättning? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...