Avsked

Avsked arbetsgivares rätt att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget.

Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Detta gäller både vid tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.

Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen. Jfr uppsägning.

Ordlista - Ordförklaring för avsked - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för avsked - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för avsked - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.