Avtal

Avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter.

Bestämmelserna om hur parter kan ingå ett avtal finns i avtalslagen.

För att ett avtal ska komma till stånd enligt avtalslagen krävs tre saker:

• ett anbud (ett erbjudande)

• en accept (ett svar)

• att det är exakt samma innehåll i anbudet och accepten.

Avtal kan vara muntliga eller skriftliga. Båda dessa avtalsformer är lika starka. I vissa särskilda fall är det nödvändigt att parterna ingår ett skriftligt avtal (formkrav) för att avtalet ska vara giltigt, t ex vid överlåtelse av fast egendom.

Parterna kan också komma överens om att avtal ska komma till stånd först när ett skriftligt kontrakt upprättas och skrivs under av båda parter. Detta förfarande används ofta då avtalsslut föregås av förhandlingar mellan parterna.

I vissa fall är avtalet varken muntligt eller skriftligt, utan det är underförstått mellan parterna. Avtalet har då tillkommit genom konkludent handlande.

I vissa fall talar man om successiv avtalsbindning. Det innebär att parterna kan bli bundna av åtgärder som vidtas redan innan avtalet är helt klart.

[[+avt]]

Ordlista - Ordförklaring för avtal - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för avtal - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för avtal - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.