Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är om en fordringsägare (borgenär) inte får betalt sin faktura efter inkassoåtgärder (se inkasso) kan borgenären få sitt krav på gäldenären fastställt genom att vända sig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande.

När Kronofogden fått in en ansökan om betalningsföreläggande skickar de en kopia av ansökan om betalningsföreläggandet till gäldenären. Om gäldenären inte gör några invändningar fastställer Kronofogden ett betalningsföreläggande. Borgenären kan sedan ansöka hos Kronofogden om utmätning med det fastställda betalningsföreläggandet som underlag.

Men gäldenären kan också bestrida fordran, dvs hävda att han inte är skyldig borgenären något eller att beloppet är felaktigt. Bestrider gäldenären fordran måste borgenären bestämma sig för om han vill driva målet vidare och få ett domstolsutslag. Ett domstolsutslag i borgenärens favör kan sedan användas som underlag av Kronofogden vid en utmätning.

Ordlista - Ordförklaring för betalningsföreläggande - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för betalningsföreläggande - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för betalningsföreläggande - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.