Bidragskalkyler

Bidragskalkyler är en av två typer av produktkalkyler. Den andra är självkostnadskalkyl.

Produktkalkyler som bygger på bidragsmodellen använder en ofullständig kostnadsfördelning. Detta förenklar kalkylarbetet, men innebär samtidigt att man inte får tillgång till hela kostnadsbilden.

Vid större ekonomiska beslut brukar man därför föredra självkostnadskalkyler.

Bidragskalkyler kan dock användas i de flesta företag för mer vardagliga produktions- och prissättningsbeslut.

Bidragskalkylering bygger på begreppen särintäkter och särkostnader, dvs intäkter och kostnader som direkt hör till produkten i fråga. Skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad kallas täckningsbidrag (TB). Summan av samtliga produkters täckningsbidrag kallas totalt täckningsbidrag (TTB).

Det totala täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader (kostnader som inte tydligt och direkt kan hänföras till produkterna). Dessutom ska bidraget räcka till en tillräckligt stor vinst för att säkra företagets lönsamhet.

Ordlista - Ordförklaring för bidragskalkyler - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bidragskalkyler - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bidragskalkyler - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.