Bifirma (särskilt företagsnamn)

Med bifirma avses en delverksamhet i ett aktiebolag med registrerat, skyddat namn. Den tidigare Firmalagen (1974:156) ersattes 1 januari 2019 av Lag om företagsnamn (2018:1653). I den nya lagen har man ändrat från begreppet bifirma till begreppet särskilt företagsnamn

Delverksamheten måste finnas med i bolagsordningens ändamålsparagraf.

Det särskilda företagsnamnet är ingen självständig juridisk person och får inte avslutas med ordet aktiebolag eller AB. Det får inte innehålla orden privat eller publikt. Det skulle kunna ge intryck av att det särskilda företagsnamnet är en självständig juridisk person.

Det är fortfarande bolaget självt som driver även denna verksamhet, men med ett annat namn utåt. På fakturor och liknande är det viktigt att det särskilda företagsnamnet och bolagets rätta namn och organisationsnummer finns med, så att kunder och leverantörer vet vem de gör affärer med. 

Ordlista - Bifirma (särskilt företagsnamn) - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Bifirma (särskilt företagsnamn) - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Bifirma (särskilt företagsnamn) - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.