Bolagsordning

Dokument som beskriver de grundläggande reglerna för ett visst aktiebolag.

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. För att få bolaget registrerat måste Bolagsverket godkänna bolagsordningen.

Bolagsordningen måste innehålla vissa uppgifter:

• Bolagets firma.

• Den kommun i Sverige där bolagets styrelse har sitt säte.

• Vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva.

Aktiekapitalet (eller minimi- och maximikapital).

• Aktiernas nominella belopp.

• Antalet (eller lägsta och högsta antalet) ledamöter och suppleanter (om sådana ska finnas) i styrelsen samt mandattiden för dessa uppdrag.

• Antalet (eller lägsta och högsta antalet) revisorer i bolaget eller om bolaget inte ska ha revision.

• Sättet för sammankallande av bolagsstämma.

• Vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma.

• Uppgift om bolagets räkenskapsår.

• Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det i bolagsordningen också anges att aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp ska vara bestämda i euro.

Det finns inget som hindrar att andra bestämmelser tas in, bara de inte strider mot aktiebolagslagen.

Ordlista - Ordförklaring för bolagsordning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bolagsordning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bolagsordning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.