Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Stämman väljer bl a styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Bolagsstämman kan i princip besluta i alla ärenden som rör bolaget. Stämman får dock inte detaljstyra styrelsen på ett sådant sätt att styrelsen inte kan fatta självständiga beslut. Det beror bl a på att aktiebolagslagen kräver att det finns en styrelse i alla aktiebolag och att styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget.

Ordinarie bolagsstämma ska hållas en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det finns anledning, när en av bolagets revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför samt när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

Ordlista - Ordförklaring för bolagsstämma - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bolagsstämma - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bolagsstämma - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.