Bostadsarrende

En upplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn enligt avtalet har rätt att uppföra eller behålla bostadshus åt sig själv eller någon närstående till honom.

Avtalet om bostadsarrende ska vara skriftligt. Arrendetiden kan vara bestämd eller gälla på livstid. Arrendetiden får dock inte understiga fem år. Tidsbegränsade avtal får vara högst 50 år (inom detaljplanlagt område högst 25 år).

Ordlista - Ordförklaring för bostadsarrende - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bostadsarrende - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bostadsarrende - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.