Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av försäljningen som återstår för att täcka löner, övriga rörelsekostnader, ränta och vinst.

Så beräknas bruttomarginalen

Bruttomarginalen beräknas som bruttovinsten i förhållande till försäljningen. Bruttovinsten är försäljningsintäkter minus de direkta kostnaderna för verksamheten, t ex varuinköp, material och legoarbeten. Dessa kostnader är i princip alltid rörliga.

Bruttomarginal = Bruttovinst / Försäljning 

Mest intressant i handelsföretag 

Nyckeltalet bruttomarginal är mest intressant i rena handelsföretag eftersom talet visar marginalen efter varukostnaderna, men det används även i andra företag.

Bra med hög bruttomarginal

Bruttomarginalen varierar mycket mellan olika branscher. Det finns alltså ingen tumregel som anger vilken nivå nyckeltalet ska ligga på. Det går däremot att säga att ju högre bruttomarginal, desto bättre.

Bruttomarginalen påverkas främst av företagets egen prissättning och av inköpspriserna. Bruttomarginalen beräknas i de flesta fall mot företagets huvudintäkter. Man bortser här från de övriga intäkterna.

Läsa mer   

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.


Ordlista - Ordförklaring för bruttomarginal - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bruttomarginal - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bruttomarginal - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.