Bruttoredovisning

En redovisningsprincip som innebär att man inte får kvitta en tillgång mot en avsättning/skuld eller intäkter mot kostnader.

I undantagsfall får man avvika från ovanstående redovisningsprincip. Två krav måste då vara uppfyllda:

• det måste finnas en orsak till avvikelsen och

• avvikelsen måste leda till att årsredovisningen bättre uppfyller kraven på överskådlighet, rättvisande bild och god redovisningssed.

I dessa fall ska man i balansräkningen endast redovisa den del som inte får kvittas.

Ordlista - Ordförklaring för bruttoredovisning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för bruttoredovisning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för bruttoredovisning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.