Cost-benefit-analys

En metod som främst används vid samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar och som går ut på att sätta de samhällsekonomiska kostnaderna (cost) för en investering i relation till den samhällsekonomiska nytta (benefit) som investeringen medför. Analysen ska besvara frågan om investeringen är samhällsekonomiskt lönsam, och om den är mer lönsam än andra investeringar. Metoden används ofta vid bedömning av infrastrukturella investeringar, t ex satsningar på vägar och järnvägar. Vid en cost-benefit-analys värderas effekterna av en investering i monetära termer (kronor och ören) så långt det är möjligt. Miljökonsekvenser, tidseffekter mm ska ges ett pris. Vad är människor beredda att betala för att slippa en viss effekt, och omvänt – vad vill de betala för att få del av en viss effekt?

Ordlista - Ordförklaring för cost-benefit-analys - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för cost-benefit-analys - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för cost-benefit-analys - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.