Delägarrätt

Samlande beteckning för

aktier

• rätter på grund av teckning av aktier (interimsbevis, interimsaktier, teckningsaktier)

teckningsrätter

delrätter

• andelar i värdepappersfonder

• andelar i ekonomiska föreningar

• andra tillgångar med liknande konstruktion eller verkningssätt (t ex andelar i andra juridiska personer än som nämns ovan).

Delägarrätt är ett rent skattemässigt begrepp. I inkomstskattelagen indelas värdepapper i delägarrätter och fordringsrätter. Delägarrätter beskattas enligt reglerna för aktier.

Ordlista - Ordförklaring för delägarrätt - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för delägarrätt - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för delägarrätt - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.