EFTA

Förkortning för European Free Trade Association (Europeiska frihandelssammanslutningen).

EFTA är ett frihandelsområde som i dag består av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Medlemsländerna har mellan sig avskaffat tullar och andra handelshinder för industrivaror. Sverige var tidigare medlem, men lämnade samarbetet vid inträdet i EU 1995.

EFTA är, till skillnad från EG, ingen tullunion och har ingen gemensam handelspolitik mot länder utanför samarbetet.

Successivt har EFTA-ländernas relationer med EG förskjutits från bilaterala kontakter till kontakter genom EFTA som grupp. Det utökade samarbetet mellan EFTA och EG ledde så småningom fram till EES-avtalet som trädde i kraft den 1 januari 1994.

Ordlista - Ordförklaring för EFTA - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för EFTA - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för EFTA - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.