Expropriation

Innebär att en fastighet tas i anspråk för ett allmänt intresse genom att äganderätten till fastigheten tvångsvis överförs till den som begär expropriationen.

Det är regeringen som fattar beslut om expropriation, men länsstyrelsen kan fatta beslutet i mindre frågor. Fastighetsdomstolen är första instans i tvister kring en expropriation.

Expropriation får enbart göras för vissa bestämda ändamål. Det kan vara att fastigheten behövs för tätbebyggelse, vägar eller försvarsändamål.

Ordlista - Ordförklaring för expropriation - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för expropriation - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för expropriation - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.