Extra bolagsstämma

bolagsstämma som under vissa förhållanden ska hållas utöver den ordinarie bolagsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas

• när styrelsen tycker att det finns anledning

• när en av bolagets revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför

• när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma när något viktigt ska hända bolaget. Det kan t ex vara när bolaget ska säljas eller om bolaget ska likvideras (selikvidation).

När revisorn eller minoritetsägare begär det, måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma inom 14 dagar från det att begäran kommit in till bolaget. Om styrelsen låter bli att kalla till bolagsstämma, trots att den måste göra det, kan någon styrelseledamot, vd, en revisor eller någon av aktieägarna anmäla detta till länsstyrelsen som då genast på bolagets bekostnad ska sammankalla stämman.

Ordlista - Ordförklaring för extra bolagsstämma - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för extra bolagsstämma - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för extra bolagsstämma - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.