Extra föreningsstämma

föreningsstämma som under vissa förhållanden ska hållas utöver den ordinarie föreningsstämman.

Extra föreningsstämma i en ekonomisk förening ska hållas

• när styrelsen tycker att det behövs

• när någon av föreningens revisorer skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför

• när minst en tiondel av alla medlemmar skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför.

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra föreningsstämma när något viktigt ska hända i föreningen. Det kan t ex vara när föreningen ska fusioneras (se fusion) eller likvideras (se likvidation) eller något annat som styrelsen inte själv vill eller vågar ta beslut om. När revisorn eller medlemmar begär det, måste styrelsen kalla till extra föreningsstämma senast inom 14 dagar efter att begäran kommit in till föreningen.

Om styrelsen låter bli att kalla till föreningsstämma, trots att den ska göra det, kan någon styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon av medlemmarna anmäla detta till länsstyrelsen, som då genast på föreningens bekostnad ska sammankalla stämman.

Ordlista - Ordförklaring för extra föreningsstämma - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för extra föreningsstämma - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för extra föreningsstämma - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.