Extraordinära poster

Poster i redovisningen som omfattar intäkter eller kostnader som inte hör till företagets ordinarie verksamhet.

För att en intäkt eller en kostnad ska räknas som extraordinär ska händelsen som ger upphov till intäkten eller kostnaden klart sakna samband med företagets ordinarie verksamhet samt avse ett betydande belopp.

Normalt tar man ställning till extraordinära poster först i samband med bokslutet.

Ordlista - Ordförklaring för extraordinära poster - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för extraordinära poster - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för extraordinära poster - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.