Finansiella anläggningstillgångar

En post i balansräkningen som omfattar följande delposter:

• andelar i koncernföretag

• fordringar hos koncernföretag

• andelar i intresseföretag

• fordringar hos intresseföretag

• andra långfristiga värdepappersinnehav

• lån till delägare och närstående

• andra långfristiga fordringar.

I redovisningen skiljer man mellan tre typer av anläggningstillgångar: immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.

Ordlista - Ordförklaring för finansiella anläggningstillgångar - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för finansiella anläggningstillgångar - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för finansiella anläggningstillgångar - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.