Förädlingsvärde

Värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp av råvaror, bränsle och halvfabrikat. Man kan också uttrycka förädlingsvärdet som det mervärde som förädlingsarbetet medför.

Gunnars Hemslöjd HB köper in virke för 100 kr och skruv för 20 kr. Av virket och skruvarna tillverkar Gunnar en bokhylla som han säljer för 400 kr. Förädlingsvärdet av Gunnars arbete är 280 kr (400 – 120).

I samband med produktkalkylering används ibland nyckeltalet förädlingsvärde per anställd.

Förädlingsvärdet per anställd = omsättning – kostnader för köpta varor och tjänster/medelantalet årsanställda.

Ordlista - Ordförklaring för förädlingsvärde - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för förädlingsvärde - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för förädlingsvärde - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.