Vad är förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är inventarier som har ett lågt värde och/eller en kort livslängd.

Dessa läggs inte upp på en avskrivningsplan utan kostnadsförs direkt. Förbrukningsinventarier behöver inte tas med i anläggningsregistret.

Förbrukningsinventarierna kan vara av två slag:

• korttidsinventarier, dvs inventarier som har en beräknad ekonomisk livslängd på högst tre år

• inventarier av mindre värde, dvs inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp (för 2019 motsvarar ett halvt prisbasbelopp 23 250 kr).

Ordlista - Vad är förbrukningsinventarier? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är förbrukningsinventarier? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är förbrukningsinventarier? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.