Föreningsstämma

Högsta beslutande organ i en ekonomisk förening, ideell förening, samfällighetsförening m fl.

På föreningsstämman får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja alla funktionärer. Varje medlem har en röst, såvida inte stadgarna bestämmer något annat. Föreningsstämman ska besluta om:

• föreningens organisation

• tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer

ansvarsfrihet för styrelsen

• ökning eller minskning av insatskapitalet

• bestämmelser om avgifter till föreningen

• fastställande av årsredovisningen (balansräkningen och resultaträkningen)

• beslut om hur vinst eller förlust ska behandlas

• ändring av stadgarna

• upplösning av föreningen genom likvidation eller fusion.

Den löpande skötseln av föreningen görs däremot av styrelsen och den verkställande direktören (om det finns en sådan i föreningen).

Ordinarie föreningsstämma måste hållas en gång om året, senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Se även extra föreningsstämma.

[[+ekf]]

[[+idf]]

[[+sam]]

Ordlista - Ordförklaring för föreningsstämma - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för föreningsstämma - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för föreningsstämma - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.