Företagsledare

Skattebegrepp i fåmanslagstiftningen.

I fåmansföretag skiljer man på vanliga delägare och delägare som räknas som företagsledare. Begreppet företagsledare i fåmansföretag är ett rent skattebegrepp som inte behöver ha någonting att göra med vem som är vd, fabrikschef, styrelseordförande osv. Begreppet har betydelse när det gäller exempelvis inkomstfördelning inom familjen, vinstandelslån och uppgiftsskyldighet.

Som företagsledare anses den som har ett väsentligt inflytande i ett fåmansföretag på grund av sitt eget eller närståendes aktie- eller andelsinnehav och på grund av sin ställning i företaget. Detsamma gäller den som har den faktiska bestämmanderätten över en viss verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat. Observera att det krävs både ett ägande och en viss ställning i företaget för att en person ska räknas som företagsledare skattemässigt.

[[+fam]]

Ordlista - Ordförklaring för företagsledare - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för företagsledare - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för företagsledare - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.