Företagsrekonstruktion

Om ett företag hamnar på obestånd, kan det ansöka om

företagsrekonstruktion istället för att begära sig själv i konkurs. Ansökan om företagsrekonstruktion görs vid tingsrätten på företagets hemort.

Under företagsrekonstruktionen får gäldenären (företaget på

obestånd) hjälp av en rådgivare, rekonstruktör, som domstolen utser. Rekonstruktören ska undersöka möjligheterna för gäldenären att fortsätta att bedriva verksamhet och om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en överenskommelse med borgenärerna (fordringsägarna) genom en nedskrivning av deras fordringar, ett så kallat ackord.

Så länge företagsrekonstruktionen pågår får inte gäldenären utan rekonstruktörens samtycke:

• betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion

• ställa säkerhet för sådana skulder

• åta sig nya förpliktelser

• överlåta, pantsätta eller upplåta någon annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för verksamheten.

Vid ett borgenärssammanträde får fordringsägarna tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, ska tingsrätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté bestående av högst tre personer.

Ordlista - Ordförklaring för företagsrekonstruktion - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för företagsrekonstruktion - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för företagsrekonstruktion - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.