Förkortad resultaträkning

Resultaträkning som förkortats genom att vissa poster slås samman till en.

Om det är motiverat av konkurrensskäl får mindre företag göra en förkortad resultaträkning. Det är främst nystartade företag med en enda starkt konkurrensutsatt produkt som kan ha behov av att dölja omsättningen och bruttovinsten i sin resultaträkning. Uppgifterna kan vara känsliga från konkurrenssynpunkt, eftersom de kan avslöja företagets prissättningspolitik och vinstmarginaler.

Det är revisorns uppgift att avgöra om kraven för att få upprätta en förkortad resultaträkning är uppfyllda.

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning får följande poster slås ihop till en post:

• nettoomsättning

• förändring av varulager

• aktiverat arbete för egen räkning

• övriga rörelseintäkter

• råvaror och förnödenheter

• övriga externa kostnader.

I en funktionsindelad resultaträkning får följande poster slås ihop till en post:

• nettoomsättning

• kostnad för sålda varor

• övriga rörelseintäkter.

Ordlista - Ordförklaring för förkortad resultaträkning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för förkortad resultaträkning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för förkortad resultaträkning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.