Vad är försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.

Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med. Intäkten av försäljning av varor kan normalt anses konstaterad sedan leverans och fakturering har gjorts och att det är sannolikt att leveransen ger rätt till betalning. Förluster som var okända på bokslutsdagen ska ändå finnas med i årsredovisningen om de var kända innan årsredovisningen gjordes. Förlusterna måste dock självklart höra till det gångna räkenskapsåret.

Försiktighetsprincipen får inte drivas för långt. Försiktigheten måste vara rimlig, dvs lagen tillåter inte medveten undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver. Då får man inte en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

Ordlista - Vad är försiktighetsprincipen? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är försiktighetsprincipen? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är försiktighetsprincipen? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.