Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.

Exempel på förutbetalda kostnader är

  • förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen)
  • förutbetalda leasingkostnader (leasingavgifterna betalas normalt i förskott)
  • förutbetalda räntekostnader (inte så vanligt eftersom räntan på lån normalt betalas i efterskott)
  • förutbetalda försäkringspremier
  • förutbetalda abonnemangs- och prenumerationsavgifter.

Förutbetalda kostnader bokför du som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17xx, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Observera att obetalda fakturor och förskottsbetalningar till leverantörer för varor och tjänster som företaget regelmässigt redovisar som lager, men där företaget inte har fått någon motprestation, bokförs på konto [1480], Förskott för varor och tjänster, och redovisas i posten Förskott till leverantörer under rubriken Varulager.

Läs mer om redovisning och förutbetalda intäkter mm i vår kompletta handbok Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag.

Ordlista - Ordförklaring för förutbetalda kostnader - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för förutbetalda kostnader - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för förutbetalda kostnader - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.