Förvärvsmetoden

En metod inom koncernredovisning för redovisning av konsolidering av dotterbolag.

När ett företag förvärvar ett annat företag görs en analys (förvärvsanalys) av det förvärvade företagets tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. Förvärvsanalysen ligger till grund för koncernredovisningen men även för redovisningen vid en fusion av de två företagen, därav benämningen förvärvsmetoden.

Ett annat sätt att redovisa ett samgående mellan två företag är poolningsmetoden (som används när två likvärdiga företag går samman, något som är ganska ovanligt).

Ordlista - Ordförklaring för förvärvsmetoden - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för förvärvsmetoden - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för förvärvsmetoden - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.