Fusion

Innebär vanligtvis att ett bolag går upp i ett annat bolag. Det kan också vara ett bolag som tillsammans med ett annat bolag går upp i ett nybildat tredje bolag. Bolagen upplöses då utan likvidation. Deras skulder och tillgångar tas över av det tredje bolaget.

Det finns tre olika sätt att göra en fusion:

• eabsorption, innebär att ett bolag går upp i ett annat befintligt bolag

• kombination, innebär att två bolag går upp i ett tredje nystartat bolag

• absorption av helägt dotterbolag, innebär att ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget.

Absorption av helägt dotterbolag är vanligast förekommande. Vid en fusion mellan moderbolag och dotterbolag övertar moderbolaget tillgångar och skulder från dotterbolaget. I och med detta övertar moderbolaget även ansvaret för okända skulder.

När moderbolag fusioneras in i dotterbolag kallas detta omvänd fusion.

 

Ordlista - Ordförklaring för fusion - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för fusion - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för fusion - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.