Gåva

För att en transaktion skattemässigt ska räknas som gåva ska samtliga av följande villkor (rekvisit) vara uppfyllda:

• en överföring av förmögenhet ska ha gjorts vilket ska ha lett till att mottagaren har berikats

• givarens förmögenhet ska ha minskat

• transaktionen ska ha gjorts frivilligt

• det ska finnas en benefik avsikt, dvs gåvoavsikt.

Normalt utgår man från egendomens marknadsvärde för att avgöra om transaktionen har inneburit en värdeöverföring från givaren till mottagaren.

Även köp kan klassas som gåva om köpeskillingen är lägre än köpeobjektets marknadsvärde. Det krävs dock att priset har satts för att köparen vill berika säljaren eller köparen, dvs det ska finnas ett benefikt moment i en transaktion, för att det ska vara en gåva.

Se även gåvor till anställda.

Ordlista - Gåva – vad räknas som gåva och vad innebär det? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Gåva – vad räknas som gåva och vad innebär det? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Gåva – vad räknas som gåva och vad innebär det? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.