Generell borgen

En generell borgensförbindelse innebär att borgensmannen lovar att betala alla nuvarande och framtida skulder hos en viss fordringsägare, som en viss gäldenär inte kan betala.

Eftersom detta är ett mycket stort och omfattande ansvar för en borgensman, kan det vara svårt att få en sådan säkerhet. Det går dock att begränsa en generell borgen till att bara gälla ett visst belopp, en så kallad beloppsbegränsad generell borgen.

En generell borgensförbindelse är vanligtvis en proprieborgen.

En generell borgen är en fristående ansvarshandling som kan sägas upp av borgensmannen, till skillnad mot en borgen som endast avser en speciell skuld.

Ordlista - Ordförklaring för generell borgen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för generell borgen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för generell borgen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.