Genomsnittskurs

Den genomsnittliga kursen på en valuta under en redovisningsperiod.

Om ett företag har en utländsk verksamhet ska de värden som finns i den utländska verksamhetens resultaträkning räknas om till moderföretagets redovisningsvaluta. Enligt Redovisningsrådet (RR) ska man egentligen räkna om till den valutakurs som gällde då intäkterna och kostnaderna uppstod, men av praktiska skäl kan man vid omräkningen använda en genomsnittskurs av dessa enskilda kurser.

Ordlista - Ordförklaring för genomsnittskurs - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för genomsnittskurs - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för genomsnittskurs - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.