Giftorätt

Giftorätt innebär att en make har rätt till hälften av den andra makens egendom när äktenskapet upplöses.

Den egendom som den andra maken har giftorätt i kallas för giftorättsgods. Giftorättsgods är både de saker som den andra maken ägde före äktenskapet och sådant som han skaffat under äktenskapet.

All egendom är giftorättsgods om den inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåva.

Giftorätten saknar normalt betydelse så länge makarna är gifta. Det är först vid en bodelning som det blir viktigt att avgöra vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom.

Du läser utförligt om giftorättsgods och juridiken kring äktenskapet i övrigt i vår lättfattliga bok MAKAR.

Ordlista - Giftorätt och giftorättsgods – vad är det? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Giftorätt och giftorättsgods – vad är det? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Giftorätt och giftorättsgods – vad är det? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.