Handelsbolag

Företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag.

Bolagsmännen (delägarna) är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser.

Handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar kallas kommanditbolag.

Ett handelsbolag ska registrera sin verksamhet hos Bolagsverket.

Handelsbolag är skattesubjekt bara för vissa skatter (fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionsmedel), trots att det är en juridisk person.

Varje delägare redovisar sin andel av handelsbolagets resultat i en näringsbilaga till sin inkomstdeklaration medan själva handelsbolaget lämnar en särskild deklaration.

Överskott från bolagets verksamhet beskattas hos delägarna som inkomst av näringsverksamhet med egenavgifter (aktiva näringsidkare) eller särskild löneskatt (passiva näringsidkare, ålderspensionärer).

Ordlista - Ordförklaring för handelsbolag - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för handelsbolag - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för handelsbolag - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.