Handräckning

Handräckning är en rättslig åtgärd som en borgenär kan använda sig av för att få en gäldenär att fullgöra ett åtagande som inte innebär betalning (penningprestation).

Det är Kronofogden som beslutar om handräckning.

Det finns två typer av handräckning, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Vanlig handräckning används för att återfå en vara eller för att erhålla en prestation som inte avser pengar. Vanlig handräckning kan handla om krav på:

• en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från en fastighet, en bostadsrättslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad när besittningsrätten upphört, dvs avhysning (vräkning)

• krav på svaranden att fullgöra något annat än betalning, om tidpunkten för fullgörandet inträtt.

Särskild handräckning kan användas vid besittningsrubbning, dvs när någon:

• egenmäktigt har tagit något från sökanden

• gjort något annat olovligt beträffande lös eller fast egendom

• på något annat sätt olovligen hindrar sökandens rätt till någon viss egendom.

Ansökan om handräckning görs hos Kronofogden.

Ordlista - Ordförklaring för handräckning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för handräckning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för handräckning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.