Inkomstbegrepp

Inom företagsekonomi används följande tre grundbegrepp för att beskriva inflödet av resurser till ett företag:

• inkomst

• inbetalning

• intäkt.

När företaget har slutfört en prestation, t ex levererat en vara eller slutfört en tjänst, uppkommer en inkomst till företaget. I redovisningen sätts inkomstdagen till den dag då företaget fakturerar prestationen. Vid kontant försäljning blir inkomstdagen den dag som säljaren får betalt, dvs i direkt samband med slutförd prestation.

Inbetalning är när det kommer in pengar till företaget. Vid kontantförsäljning uppkommer tidpunkten för inkomst och inbetalning samtidigt. Så är det inte vid kreditförsäljning. Där löper en viss tid, kredittiden, mellan inkomst- och inbetalningsdagen.

Begreppet intäkt är kopplat till företagets redovisning och beskattning. Intäkten är en periodiserad inkomst. Intäkten är de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod, t ex ett år eller en månad. En periodisering av inkomster innebär att inkomsterna placeras i rätt redovisningsperiod. Här tittar man mest på när en prestation faktiskt har utförts, och bryr sig mindre om när prestationen har fakturerats eller betalats.

Ordlista - Ordförklaring för inkomstbegrepp - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för inkomstbegrepp - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för inkomstbegrepp - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.