Inventarier

Inventarier är antingen anläggningstillgångar som har en förväntad ekonomisk livslängd på mer än 3 år och som dras av genom avskrivningar eller förbrukningsinventarier (korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde) som dras av direkt.

Det finns olika slags inventarier, t ex:

• maskiner

• byggnadsinventarier

• bilar och andra transportmedel

• konst och andra inte avskrivningsbara tillgångar.

Eftersom ett inventarium har en ekonomisk livslängd på flera år ska inköpet inte kostnadsföras direkt. Utgiften ska istället delas upp på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta kallas att göra avskrivningar enligt plan (planmässiga avskrivningar).

Företaget köper in en skåpbil. Man bedömer att den ekonomiska livslängden kommer att vara fem år. Då blir avskrivningstakten 20% per år.

Den skattemässiga avskrivningen lever ett eget liv vid sidan av den planmässiga. Även om inventarierna har en större livslängd får de skattemässigt skrivas av snabbare, åtminstone i början.

Om företaget gör årsbokslut eller årsredovisning kan man välja mellan två metoder för de skattemässiga avskrivningarna:

räkenskapsenlig avskrivning

restvärdeavskrivning.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på samma sätt som inventarier. Hit hör t ex goodwill, patenträtt och hyresrätt.

Ordlista - Inventarier – vad är ett inventarium? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Inventarier – vad är ett inventarium? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Inventarier – vad är ett inventarium? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.