Utgiftsbegrepp

För att beskriva ett företags utflöde av resurser finns följande tre begrepp:

• utgift

• utbetalning

• kostnad.

På samma sätt som för inkomstbegreppen skiljer man mellan företagets resursförbrukning utifrån olika tidpunkter.

En utgift uppstår vid anskaffningstidpunkten för en speciell resurs. Begreppet utgift är ur redovisningssynpunkt, på samma sätt som begreppet inkomst, knutet till fakturerings- eller betalningsdatum.

Med utbetalning menas tidpunkten när företaget betalar sina utgifter. Utbetalningen består av den faktiska penningsumma som företaget betalar för en viss utgift.

En kostnad definieras som en periodiserad utgift. Periodisering av utgifter innebär att utgifterna hänförs till en viss tidsperiod, t ex ett år eller en månad. Företagets kostnader uppkommer i takt med resursförbrukningen i verksamheten. Det är inte förrän företaget förbrukar en resurs som en kostnad uppstår. Däremot kan det mycket väl ha uppstått en utgift och även en utbetalning. Kostnaden har därför ingenting med anskaffningstidpunkten eller betalningstidpunkten för en resurs att göra. Istället är det tidsperioden för när resurser förbrukas som avses.

Ordlista - Ordförklaring för utgiftsbegrepp - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för utgiftsbegrepp - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för utgiftsbegrepp - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.